een handelsnaam van

Regeren is vooruitzien

Een goed beleid beperkt zich niet alleen tot het heden, maar strekt zich ook uit tot de toekomst.

Er was eens een bedrijf dat heette “Wagens inc.” Deze onderneming was gespecialiseerd in het maken van wagens die vooruit werden getrokken door een paard.

Er waren verschillende beroepsgroepen die nog lange tijd (ongeveer tot 1970) met paard en wagen de straat op gingen. Naast boeren, die hun aangespannen boerenwagens bijvoorbeeld gebruikten om hun oogst naar de boerderij te halen, waren er melkboeren, groenteboeren en bakkers, die een eigen paard hadden en met een speciaal voor hun handel ingerichte wagen langs de deuren gingen om hun waren te bezorgen. Wagens waren in die jaren meestal voorzien van luchtbanden, een achteruitkijkspiegel en een rem.

Het bedrijf Wagens inc. produceerde al sinds de 19e eeuw steeds betere wagens. De omzet steeg, de marges stegen en de investeerders stonden in de rij om een graantje mee te pikken. Wagens inc. ging naar de beurs en ook de havenbaronnen van het Rotterdamsch Beleggings Consortium waren enthousiast en rekenden erop dat de ontwikkeling van omzet en winst zich nog jaren zou doorzetten. Het alternatief voor een paard voor de wagen was immers een stoommachine en die was niet geschikt en bovendien veel te duur voor de boeren en de bakkers. Stoommachines en turbines waren alleen lonend in grote fabrieken of bruikbaar voor zware transportmiddelen als de trein en het stoomschip. Een financieel mooie toekomst was dus wel te verwachten voor Wagens inc. want de stoommachines waren geen bedreiging.

Disruptie in 1883

De benzinemotor van Daimler

Gottlieb Daimler was technisch directeur bij de fabriek van Otto in Deutz. In die functie hield hij zich bezig met het verder ontwikkelen van de viertaktmotor. In 1883 kreeg hij aldus een patent op een lichte eencilinder motor, die werkte op benzine. Daarmee was dit de eerste echte benzinemotor.

In tegenstelling tot zijn baas interesseerde Daimler zich wel voor de mogelijkheden die zijn motor bood op het gebied van vervoer. Daarom bouwde hij de motor eerst in bij een tweewieler, daarna in een boot en tenslotte in een koets. Zo ontstond het allereerste vierwielige automobiel.

De dieselmotor

Nu het hek van de dam was, volgden de nieuwe ideeën elkaar snel op. Zo kwam ook Rudolf Diesel ten tonele. Deze wilde graag een motor bouwen waarbij er geen vonk nodig was om te brandstof te ontsteken. In 1894 kostte die droom hem bijna het leven, toen een prototype in zijn nabijheid ontplofte.

Curieus genoeg bewees juist deze ontploffing dat het idee van Diesel klopte, want er was geen vonk aan te pas gekomen. Het gevolg was dat hij in 1897 een eerste goed werkende dieselmotor kon presenteren.Het faillissement van Wagens inc.

De directie van Wagens inc. was de ontwikkeling van de dieselmotor niet tijdig opgevallen en het resultaat was, dat er een plotselinge uitval van vraag naar wagens voor achter het paard was. Gemotoriseerde voertuigen waren de volgende fase van de industriële revolutie. Wagens inc. had niet vooruit- en om zich heen gekeken. Het bedrijf ging failliet en de investeerders waren hun geld kwijt.


Julius LeBlanc Stewart - Les Dames Goldsmith au Bois de Boulogne en 1897 sur une voiturette', 1901.Een goed beleggingsbeleid is een gevolg van vooruitzien

Als vermogensbeheerder vind ik het zeer interessant om te zien wat in het verleden, op de beurs, juiste keuzes zijn geweest als het aankomt op investeringen. Als je bijvoorbeeld sinds 1970 al je geld zou hebben belegd in small caps (kleinere beursgenoteerde ondernemingen), dan zou je gemiddeld ruim 4% rendement per jaar meer gemaakt hebben dan de gemiddelde wereldwijde beurs. Dat is echt een enorm verschil, al helemaal als je ziet wat dat in 30 jaar met je vermogen doet. Stel dat u een kostenpost aan beleggen zou hebben van 2% per jaar en uw vermogensbeheerder (een onderdeel van die kostenpost) zou simpelweg die keus gemaakt hebben, dan was hij zijn geld al dubbel en dwars waard geweest.

‘Old habbits’

Heden ten dage zie je nog steeds veel vermogensbeheerders die een asset allocatie in portefeuille hebben, gebaseerd op marktcapitalisatie, waarbij men een regio-verdeling en een verdeling in aandelen versus obligaties als basis hanteert. Ik zeg dat globalisering van veel grote bedrijven de relevantie van een regioverdeling steeds minder belangrijk maakt. Ik zeg ook dat het historisch rendement van veilige Europese obligaties absoluut niet doorgetrokken kan worden naar de toekomst, terwijl nog steeds vaak wordt gerekend met een verwacht rendement van 4% op investment grade obligaties. Pure flauwekul.

Nee, geef mij maar de thematische aanpak en een risicohouding op basis van maximaal aanvaardbare beweeglijkheid van je totale vermogen.

Na de inventarisatie van de cliënt, waarbij u een goed beeld heeft gekregen van de risico’s die een cliënt mag en wil nemen en eveneens van zijn de doelstellingen, kunt u bepalen welke maximale beweeglijkheid van het te beleggen deel van zijn vermogen aanvaardbaar is.

Denk niet aandelen versus obligaties, denk in standaarddeviatie van ieder thema in portefeuille in combinatie met onderlinge correlatie van die thema’s.

Over welke thema’s hebben we het eigenlijk? Denk vooruit, waar staan we over 10 jaar?

Wat is de huidige disruptieve ontwikkeling?

Ik geloof in het feit dat duurzame bedrijven (ESG proof) ook betere financiële resultaten zullen halen in de toekomst t.o.v. de niet-duurzame bedrijven. Ook geloof ik in de sector ‘communicatie’ als belangrijk thema in de komende jaren. Small caps bewezen in het verleden hun waarde, ik denk dat dat ook in de toekomst zo zal zijn. Alles is technologie en de blockchain technologie zal ontzettend veel impact hebben op de gevestigde bedrijven. Vele banen van vandaag de dag bestaan over 10 jaar niet meer, althans niet in de huidige vorm. Zo zullen ook de vermogensbeheerders die uitsluitend passief beleggen al snel op zoek kunnen gaan naar een nieuwe baan. Je moet toegevoegde waarde bieden, een mening hebben over de toekomst en het geld van je klanten aan het werk zetten in die thema’s die in de toekomst een vanzelfsprekend onderdeel zullen zijn van onze economie en maatschappij.


Als vermogensbeheerder zit ik aan de knoppen van de portefeuilles van beleggers die zelf geen zin hebben om zich in de materie te verdiepen of het zelf niet beter kunnen. Wil je dus wel profiteren van de beurzen, maar wil je in het dagelijks leven bezig zijn met de zaken die je belangrijk vindt, dan besteed je je beleggingsbeslissingen dus gewoon uit aan een goede vermogensbeheerder.


NB: Het bedrijf Wagens inc. heeft nooit bestaan en is illustratief bedoeld