een handelsnaam van

Luie Werknemers

Heeft u luie werknemers? Eigen schuld!

U bent ondernemer en uw bedrijf is de afgelopen jaren flink gegroeid. U heeft de conclusie getrokken dat u personeel nodig heeft, vanwege allerlei redenen. De belangrijkste is, dat u het in uw eentje niet meer aan kunt. Tijdens de sollicitatiegesprekken heeft u uw plannen voor uw onderneming gedeeld en de taken van de beoogde werknemers besproken. U heeft mensen aangenomen, die naar uw mening een toegevoegde waarde gaan opleveren voor uw bedrijf.

Iedere ochtend komt uw personeel keurig op tijd op de zaak. Zij gaan naar het koffieapparaat, gaan vervolgens heerlijk op een bank zitten en keuvelen wat met elkaar over van alles en nog wat. De rest van de dag vertoeven zij op die bank, onderbroken door een wandelingetje om verse koffie of thee te halen en uiteraard de lunchpauze. Aan het eind van de werkdag gaat het personeel weer naar huis, zonder ook maar iets te hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van uw onderneming. En zo gaat het iedere dag opnieuw.

Klinkt dit realistisch? Nee, zult u zeggen, u verwacht van uw medewerkers dat zij zo efficiënt mogelijk aan hun taken gaan werken. U bent zelf sturend in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Of toch niet? Managen van personeel is een taak, die u in feite automatisch erbij heeft gekregen. U besteedt echter liever uw tijd aan zaken waar u goed in bent en die u leuk vindt. Desondanks leest u managementboeken zoals: In 7 stappen naar golden leadership van Gwen Dudok van Heel . U raakt enorm gestimuleerd om als manager iets goed neer te zetten. De praktijk wijst uit dat u zich toch liever bezig houdt met de zaken die u leuk vindt en die voor uw onderneming erg profijtelijk zijn. Managen blijkt niet uw cup of tea en u besluit om een financieel deskundige uit te laten rekenen of het rendabel is voor uw onderneming om een manager aan te nemen, die uw personeel de gewenste richting in stuurt.

Het blijkt dat dit een enorm goed idee is. De kosten van de manager worden naar verwachting ruimschoots gecompenseerd door de opbrengsten en u kunt uw handen vrijmaken voor het werk dat u graag doet. Win-Win dus. U heeft meer plezier en uw bedrijf groeit verder.

De overeenkomst tussen luie werknemers en lui geld.

De euro’s op uw spaarrekening hebben een opmerkelijke overeenkomst met de werknemers die niet gemanaged worden en die maar gewoon ‘op de bank zitten’. Ze leveren niks op en kosten per saldo geld.

De rente op de spaarrekening is, zoals u weet, te verwaarlozen en het inflatiemonster zorgt er samen met de fiscus voor dat u fors achteruit gaat, qua reële koopkracht.

Gek genoeg vinden we het voorbeeld van niet werkend personeel niet realistisch, terwijl we precies hetzelfde op het gebied van geld normaal vinden.

De verkeerde aanname.

Gelukkig beleg ik! Ik hoor bij de groep managers die het wel goed voor elkaar heeft. Mijn geld is belegd op de wereldwijde beurs. Ik heb zelf een keuze gemaakt uit goede beleggingsfondsen of ik heb zelfs een manager aangenomen, lees: een vermogensbeheerder in de arm genomen.

U weet toch wel dat geen enkele werknemer hetzelfde is? Ook is geen enkele manager hetzelfde. Het feit dat u personeel heeft en ook een manager heeft aangenomen, is geen garantie voor succes. U moet van tevoren de juiste selectiecriteria formuleren en de mensen vinden die aan die criteria voldoen en voor uw bedrijf toegevoegde waarde leveren. Het woord ‘manager’ op een visitekaartje zegt overduidelijk niets.

Zo ook met de keuze van beleggingsfondsen en vermogensbeheerders. Waar moet u op letten?

* Gerealiseerd en verwacht rendement

* Bewijzen uit het verleden

* Gerealiseerd en verwacht risico

* Filosofie over de toekomst


Gerealiseerd en verwacht rendement

Zoals ik in mijn artikel in de vorige editie van NFP (nr.6-2018) beschreef ('Regeren is vooruitzien') is het feit dat een bedrijf dat tot nu toe een enorme groei heeft meegemaakt niet automatisch de winnaar van de toekomst. Je weet wat het tot nu toe gerealiseerd rendement is, maar het is verstandig om je af te vragen of dit houdbaar is in de toekomst. Gefundeerde redenen zijn nodig om een bepaalde belegging in je portefeuille aan te houden. Het verwachte rendement is een belangrijk uitgangspunt van de samenstelling van je modelportefeuille. Het inhuren van een goede manager is het antwoord op het kunnen (laten) maken van de juiste inschattingen. Dit geldt uiteraard zowel in uw onderneming als voor het beleggen van uw geld.

Bewijzen uit het verleden

Als vermogensbeheerder vind ik het zeer interessant om te zien wat in het verleden, op de beurs, juiste keuzes zijn geweest als het aankomt op investeringen. Als je bijvoorbeeld sinds 1970 al je geld zou hebben belegd in small caps (kleinere beursgenoteerde ondernemingen), dan zou je gemiddeld ruim 4% rendement per jaar meer gemaakt hebben dan de gemiddelde wereldwijde beurs. Dat is echt een enorm verschil, al helemaal als je ziet wat dat in 30 jaar met je vermogen doet. Stel dat u een kostenpost aan beleggen zou hebben van 2% per jaar en uw vermogensbeheerder (een onderdeel van die kostenpost) zou simpelweg die keus gemaakt hebben, dan was hij zijn geld al dubbel en dwars waard geweest.

Gerealiseerd en verwacht risico

Bij beleggingsfondsen is vrij gemakkelijk terug te vinden wat de maximale ‘draw down’ is in het verleden. Het track record zegt iets over de beweeglijkheid van de waarde van de investering, wat niets anders is dan het risico waar we het altijd over hebben. Het risico dat samenhangt met de diverse thema’s in een beleggingsportefeuille kan, indien uitgekiend gekozen, voor een nog lager totaalrisico zorgen. Dit portefeuillerisico, uitgedrukt in standaarddeviatie, kan uw vermogensbeheerder presenteren. Bij het samenstellen van de modelportefeuille kan op deze manier rekening gehouden worden met de onderlinge correlatie of juist het ontbreken daarvan tussen de diverse thema’s in de portefeuille. Op die manier kun je risico’s in een portefeuille managen.

Filosofie over de toekomst

Denk niet aandelen versus obligaties, denk in standaarddeviatie van ieder thema in portefeuille in combinatie met onderlinge correlatie van die thema’s. Ik geloof in het feit dat duurzame bedrijven (ESG proof) ook betere financiële resultaten zullen halen in de toekomst t.o.v. de niet-duurzame bedrijven. Ook geloof ik in de sector ‘communicatie’ als belangrijk thema in de komende jaren. Small caps bewezen in het verleden hun waarde, ik denk dat dat ook in de toekomst zo zal zijn. Alles is technologie en de blockchain technologie zal ontzettend veel impact hebben op de gevestigde bedrijven. Vele banen van vandaag de dag bestaan over 10 jaar niet meer, althans niet in de huidige vorm. Zo zullen ook de vermogensbeheerders die uitsluitend passief beleggen al snel op zoek kunnen gaan naar een nieuwe baan. Je moet toegevoegde waarde bieden, een mening hebben over de toekomst en het geld van je klanten aan het werk zetten in die thema’s die in de toekomst een vanzelfsprekend onderdeel zullen zijn van onze economie en maatschappij.


Als vermogensbeheerder zit ik aan de knoppen van de portefeuilles van beleggers die zelf geen zin hebben om zich in de materie te verdiepen of het zelf niet beter kunnen. Wil je dus wel profiteren van de beurzen, maar wil je in het dagelijks leven bezig zijn met de zaken die je belangrijk vindt, dan besteed je je beleggingsbeslissingen dus gewoon uit aan een goede vermogensbeheerder.