een handelsnaam van

Binnenkort verschijnt hier een nieuwe website


Doe de dingen in uw leven die u altijd al hebt willen doen, zonder de angst dat uw geld opraakt.

Het Bestuur:Mr. Nico Haasnoot

Dagelijks beleidsbepaler

Fiscaal jurist
Sebastian Pluijmert

Dagelijks beleidsbepaler

Eindverantwoordelijk voor de AMI MultiTheme+ beleggingsfilosofie
Mr. Marco Rijsdijk

Dagelijks beleidsbepaler

Compliance Officer

Laat uw vermogen beheren conform de doelstellingen in uw leven.

Voor Pluijmert vermogensbeheer is financiële ontzorging in samenwerking met een team van experts heel belangrijk. Alleen personen die uitstekende kwaliteit leveren maken deel uit van dit team. Van een accountant of een notaris tot een estate planner of een pensioenspecialist: Pluijmert werkt intensief met hen samen.

Onze beleggingsfilosofie betaalt zich uit in de vorm van extra rendement ten opzichte van de meeste vakbroeders. Wij gebruiken het multi-thema model dat bestaat sinds 2014. Kenmerk van dit model is dat het risicomijdende beschermingsconstructies gebruikt in combinatie met een thematische visie en invulling, die resulteert in een mooie goed gespreide beleggingsportefeuille met dito resultaat. Vergelijkt u uw eigen rendementen maar eens met die van de AMI MT+. En ja, in 2020 is de toegevoegde waarde van de beschermingsconstructies tijdens de eerste golf van de Corona-crisis van enorme toegevoegde waarde gebleken. U ziet hieronder de rendementen t/m 2020.

Belegt u nog niet?


Als u op de volgende vier vragen JA kunt antwoorden, is het tijd om een afspraak te maken met Pluijmert.

Wenst u een beter rendement dan op uw spaarrekening?

Zoekt u een professionele partij die conform uw wensen en doelstellingen een beter rendement realiseert?

Mag de waarde van uw vermogen variëren in ruil voor een beter rendement?

Is het bedrag dat u nu of in de toekomst gaat investeren groter dan EUR 400.000?
Belegt u reeds?


Als u op de volgende vier vragen JA kunt antwoorden, is het tijd om een afspraak te maken met Pluijmert.

Wilt u een professioneel en beter alternatief voor uw huidige beleggingen?

Wilt u meer persoonlijk en langdurig contact met een goede vermogensbeheerder?

Wilt u een perfecte aansluiting op uw financiële toekomstplannen en de gewenste levensstijl die u voor ogen heeft?

Is de portefeuille die u nu of in de toekomst beschikbaar heeft groter dan EUR 400.000?Wilt u dat wij voor u berekenen of uw doelstellingen in het leven financieel haalbaar zijn?


Uw inkomsten en uitgaven variëren in de loop van de jaren. Denk aan uw woonlasten en de studiekosten van uw kinderen. U heeft plannen die u maar vooruitschuift, totdat het moment komt dat u te oud bent om uw plannen uit te voeren. Het leven is geen oefening. Laat Pluijmert uw financiële toekomst in kaart brengen en bepaal of u nu al kunt doen wat u altijd al heeft gewenst.Dimensional

Pluijmert schaart zich achter de manier van beleggen, met bewijzen als basis (Evidence based investing). Dimensional biedt deze manier van beleggen. Het is niet voor niets dat Dimensional nobel prijs winnaars zoals Robert Merton en Eugene F. Fama binnen de gelederen heeft. Pluijmert is geaccrediteerd door Dimensional om de fondsen van Dimensional te gebruiken in zijn beleggingsbeleid. Cliënten van Pluijmert profiteren hier dus van.

ETF's en trackers

Kenmerkend voor de beleggingsaanpak van Pluijmert is de enorme spreiding in de beleggingen. Pluijmert gebruikt hiervoor zowel actieve als passieve beleggingsfondsen. Uitgangspunt is een goede prestatie in het verleden in vergelijking met de beleggingsmarkten. Het gaat er om, om na kosten een zo goed mogelijk rendement te maken terwijl er geen onnodige risico's worden gelopen.

Na een gesprek met Pluijmert geeft u een ander antwoord op de volgende vraag:

Als u het afgelopen jaar twee beleggingen bekijkt, belegging A en belegging B, waarbij beide beleggingen exact hetzelfde aan rendement hebben gerealiseerd, bijvoorbeeld 10%, maakt het dan voor u uit welke belegging u in portefeuille gehad zou hebben?

Het antwoord is vaak: Nee.

Na een gesprek met Pluijmert is het antwoord: Ja zeker maakt dat uit.


Indien het risico dat samenhangt met belegging A veel groter is dan het risico dat samenhangt met belegging B, dan had u belegging B moeten hebben. Het extra risico dat bij belegging A hoort heeft namelijk niets extra's opgeleverd ten opzichte van belegging B.

Het gaat dus niet alleen maar om het rendement dat u wenst, maar minstens zo belangrijk is dat u geen onnodige risico's neemt.

Pluijmert zoekt bij het risico dat u moet nemen, ten einde een beter rendement te behalen, een zo goed mogelijke belegging, met zo min mogelijk risico.